Šířkové kóty v příčných řezech

Také jste někdy zatoužili po příčných řezech, kde budou šířkové kóty provedeny napříč podsestavami, případně i přes několik koridorů? Není to sice žádná rychlá operace, typu zapnout popisky, ale jde to. Řekneme si jak na to.

První a asi nejčistší možností je vytvoření kompletní podsestavy, tzn. (zase jsme u železnice) která bude tvořit, kolejový rošt, kolejové lože, bankety, příkopy, trativody a jiné odvodnění a také pražcové podloží. Nejsem skeptikem, ale obávám se, že takováto podsestava by zabrala moře času, proto volím dle mého rychlejší metodu (pokud nemám zmíněnou podsestavu od někoho jiného :-).

Nejprve si stanovme cíl, budu používat koridor mě nejbližší a to těleso dráhy jednokolejné. Cílem je vytvořit řez tak, jak je na obrázku.

01

Kótovat tedy chci hranice svahů k ose koleje, osu zpevněného příkopu k ose koleje, horní hrany kolejového lože k ose koleje a vnější hranu drážní stezky k ose koleje.

Budeme potřebovat dvě podsestavy ze základní instalace C3D, a to podsestavy OznačenýBod a NapojeníNaOznačenýBod nebo NapojeníNaOznačenýBod2. Rozdíl mezi podsestavami je popsán v jejich helpu. Podsestavy jsou na záložce Všeobecné.

02

Podsestavu označený bod umístíme do místa, ke kterému chceme kótovat, například tedy k vnější hraně drážní stezky.

03

Nastavení podsestavy je libovolné, důležitý je název bodu (v záložce Parametry!!!), k němu budeme následně cílit.

04

Kód bodu můžeme ponechat defaultní tedy MarkedPoint, kdy tento kód můžeme následně využít třeba pro vytvoření výškových kót. Název podsestavy (v záložce Informace) doporučuji upravit, jinak se při kótování více parametru v sestavě nevyznáte. Nyní vytvoříme spojnici od počátku podsestavy k námi vytvořenému bodu. Použijeme podsestavu NapojeníNaOznačenýBod2 a vložíme jí do počátku podsestavy.

05

Podsestava se vloží v režimu návrhu a v sestavě bude vypadat takto:

06

Nyní musíme nastavit vlastnosti podsestavy tak, aby skutečně cílila na námi zvolený bod. To provedeme ve vlastnostech podsestavy. Náš bod byl pojmenován pomBANpravá, proto tento název napíšeme i do vlastnosti podsestavy spojnice. Kód spojnice nastavíme jako kotaSpojBan, samozřejmě všechny názvy můžete používat vlastní. Jen si dovolím upozornit, že pokud budeme kótovat ve více úrovních, tak je vhodné (resp. nutné) mít pro každou úroveň vlastní kód spojnice (tzn. pro napojení na terén jiný kód, pro šířku na okraj stezky jiný kód a podobně).

07

V tuto chvíli zřejmě uvidíte vytvořenou spojnici jen v editoru příčného řezu. Vzhledem ke specifickému kódu je nutné ji přidat do sady kódů. To lze provést přímo importem kódů, jen pozor na objekt, ze kterého budete přidávat. Ze zobrazení sestavy to nejde (alespoň ne mě), použiji k tomu koridor.

08

Kliknu na importovat kódy a poté na koridor, nyní už bych měl vidět v sadě kódů naší spojnici.

09

V tuto chvíli máme téměř vyhráno, už je potřeba jen nastavit správný styl popisku spojnice. Styl zobrazení spojnice použiji nějaký neviditelný, protože nechci aby mi řez křížila nějaká čára.

Doporučuji styl popisku Šířkové kóty s kot. čárami. V tuto chvíli nám stačí tento styl, jakmile budeme vytvářet více kót nad sebou, tak bude nutné měnit odsazení Y u popisků.

10

Pokud naťukáme podsestavy OznačenýBod do všech míst, která jsme si vytyčili na začátku a přidáme k nim příslušné podsestavy NapojeníNaOznačenýBod2 a samozřejmě si pro jednotlivé kótovací úrovně rozkopírujeme a upravíme (odsazení) stylu popisku spojnice, tak výsledek bude takový, jaký byl vytyčen jako cíl. Pokud by se někomu nedařilo, pište problémy do komentářů.

1 comment on “Šířkové kóty v příčných řezech”

  1. Michal Šobr Odpovědět

    POZOR!
    V prospektoru musí být nejdříve podsestava OznačenýBod a až poté spojnice!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>