Základní tipy

Při práci s vlastním souborem z Civilu:

 • Ukládat, Ukládat, Ukládat!!!
 • každý den jiná verze
 • o   civil umí při pádu přepsat DWG, pokud se tohle stane, DWG už většinou nepůjde opravit (tento problém nastává při jednom z milionu pádů, ale co když si vyberu takto fatální pády na 7 milionů pádů dopředu J)
 • o   po dvou týdnech můžete najednou zjistit, že jste si smazali koridor nebo povrch atd. (máte nadosah ruky zálohu, ze které ve většině případů můžete entity kopírovat)
 • o   pracuju tak, že každý den ráno vytvořím pomocí uložit jako jedinečný soubor (používám šablonu názvu: název výkresu_YYMMDD.dwg)
 • o   ve složce si vytvořím koš a hned jak vytvořím soubor nový, tak jeho „tatínka“ přesunu do koše, po finalizaci je možné koš smazat
 • při modelování, řezaní je dobré mít finální verzi staničení
 • o   při razantní změně staničení se nestandardně chovají uzamčené body v profilu, nebo například stopy řezů
 • při tvorbě podélného profilu zamykat ty body, u nichž je poloha finální
 • o   při dílčích změnách např. sklonu tečen vstupujících/vystupujících z lomu dojde ke změně výšky lomu atp.
 • finální modely terénu zamykat
 • o   minimálně ty, které jsou modely nového stavu
 • o   vyhnete se smazání, stává se, že občas překáží nějaká čára, jejíž význam není pochopitelný, tak je smazána, poté je třeba po několika dnech zjištěno, že se jednalo o definici modelu povrchu
 • nikdy nepouštět ven otevřené modely s funkčními podsestavami
 • o   toto platí hlavně pro kolejářské podsestavy, resp. podsestavy, které jsem dělal já, u některých je algoritmus dost složitý a je mým majetkem a nechci, aby podsestavy zdarma dostali třetí osoby (uvažiju o komerčním využití), u ostatních podsestav, pokud to nemají uvedeno v licenčním ujednání je to jedno
 • nefunguje konverze modelů C3D2014 (a nižší) a C3D2015
 • o   nevím jak u jiných objektů, ale způsob kódování podsestav je úplně jiný
 • nastavení souřadného systému na Křovákovo zobrazení
 • optimalizovat frekvenci promítání podsestavy
 • o   je důležité
 • řezání dvoukolejných tratí, souběhů a dopraven
 • o   pozor! filosofie civilu je odlišná od jiných „řezacích“ software, civil nepromítá blok, nýbrž vytvoří skutečný 3D model tělesem dráhy, případně silnice,  koryta vodního toku atp. Takže pokud budeme řezat například dvoukolejnou trať v oblouku, kde každý z oblouků bude mít jinou křivost, tak koridor, podle kterého není řezáno, nebude v řezu zobrazen jako kolmý průmět tělesa!
 • o   řešením je sesazení více řezů do jednoho (pro každý koridor zvlášť), případně vytvoření potřebné podsestavy
 • vytváření zobrazení řezů na základě šablony
 • o   v případě vyššího počtu řezů, to hodně urychlí práci při vykreslování
 • o   nastavení a vytvoření jedné šablony pro zobrazení řezů zabere mnohem méně času, než následné „rozposunovávání“ řezů a nastavování měřítek pro rozvržení a výřez
 • rozkládat cokoliv jen v nejnutnějších připadech!
 • o   před rozložením vždy uložit původní dynamický model, a poté si vytvořit další soubor s rozloženým modelem
 • nezasahovat do stávajících šablon
 • o   může se stát, že je budete potřebovat a lepší než je poté složitě shánět, je používat Uložit jako J
 • pokud civil hlásí že mu chybí třídy maker .NET podsestav, přehrát soubory .NET tříd
 • o   soubory se nachází (standardně) v adresáři C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2014\csy\Imported Tools

 

 • o   toto řešení je rychlejší, než do palety nástrojů přidávat všechny nutné podsestavy, každopádně pokud je podsestava stále ve vývoji, je to i zbytečné
 • pokud s někým sdílím model je nutné sdílet i všechny potřebné věci
 • o   šablony, třídy maker atp.
 • vědět jak sem nastavil styl promítání
 • o   nepřenáší se při importu stylů (chyba v software)
 • používat nápovědu, příručka ke country kitu a komunitní fórum
 • o   většina problémů již byla řešena někým jiným J
 • o   nápověda je schovaná pod F1
 • pokud promítám 3D křivky do řezů, ostatní hladiny (jejichž obsah nechci promítnout) obsahující 3D křivky musí být zmraženy (!)
 • o   jinak se promítnou do řezu všechny 3D křivky
 • o   tomuto se lze vyhnout používáním návrhových linií
 • pokud po promítnutí 3d křivky, návrhové linie či jakéhokoliv jiného objektu do řezu bude nastavena srovnávací rovina řezu na 0, či záporné číslo atp.
 • o   tak, řešením je nastavení manuální výšky promítání, pokud promítáte návrhovou linii, která je výškově definována, tak upravte samotnou linii

Při práci s cizím modelem:

 • pozor na používání modelu Civil 3D v jiném software (ZWcad apod.)
 • o   není (a ani nemůže být) garantováno stoprocentní zachování vlastností C3D entit
 • o   možností, jak se vyhnout problému je vlastní záloha, případně pak potřebné vložit jako xref
 • udělat si vlastní zálohu
 • o   odpadne budoucí stres s rozhozením modelu kolegovi
 • pokud nevím co je co, ptám se
 • o   jakákoliv změna může být pro model fatální!
 • o   fatálním změnám se vyhneme aplikací tipu uvedeného výše J
 • nepřenastavovat stávající styly
 • o   to se týká i importu a čištění stylů, příkazy _purgestyles a _ImportStylesAndSettings
 • o   následky mohou být pro vykreslení (resp. vizualizaci) také fatální

Čeho se vyvarovat, případně co dělat, při prací s jiným software, když vím, že soubor budu následně používat v civilu

 • nevykreslovat podélňak z railcadu v natočeném USS
 • o   civil neumí kreslit zobrazení profilu natočené a poté je téměř nemožné jednoduše převést niveletu navrženou v railcadu do návrhu profilu Civilu pomocí příkazu
 • o   niveleta se musí zadávat prostřednictvím jednotlivých lomů nivelety a jejich vstupních a výstupních sklonů => vyšší riziko chyby při „konverzi“
 • hranici drážního pozemku kreslit křivkou (pline) nebo 3D křivkou (3D poly)
 • o   tento tip se týká všech linií, které budu chtít promítat do zobrazení příčných řezů
 • ještě lepší, než předchozí tip, je správné používání návrhových linií

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>